DATU AIZSARDZĪBAS UN KONFIDENCIALITĀTES IEVĒROŠANAS POLITIKA

____________________________________________________________

DATUMS

2020. gada septembris.

SIA FIXAR-AERO

Ievads

Piedāvājam jūsu uzmanībai kompānijas SIA FIXAR-AERO (“FIXAR”) konfidencialitātes ievērošanas politiku.

FIXAR ciena jūsu personīgās informācijas aizsardzības principus un apņemas aizsargāt jūsu personas datus. Šajā konfidencialitātes ievērošanas politikā norādīta informācija par to, kā mēs aizsargājam jūsu personas datus mūsu tīmekļa vietnes apmeklēšanas laikā (neatkarīgi no tā, no kuras vietas jūs to apmeklējat), kā arī informācija par jūsu tiesībām uz jūsu personas datu aizsardzību un par to, kā jūs aizsargā likums.

 1. Svarīga informācijas un ziņas par mums

Šīs konfidencialitātes ievērošanas politikas mērķis

Šīs konfidencialitātes ievērošanas politikas mērķis ir informācijas sniegšana jums par to, kā FIXAR savāc un apstrādā jūsu personas datus, kad jūs izmantojat mūsu tīmekļa vietni, ieskaitot jebkurus datus, kurus jūs varat iesniegt caur tīmekļa vietni, pērkot produktu vai pakalpojumu.

Svarīgi, lai jūs izlasītu šo konfidencialitātes ievērošanas politiku kopā ar jebkuru citu konfidencialitātes ievērošanas politiku vai apzinīgās apstrādes politiku, ko mēs varam piedāvāt dažos noteiktos gadījumos, kad mēs savācam un apstrādājam jūsu personas datus, lai jūs gūtu priekšstatu par to, kā un kāpēc mēs izmantojam jūsu datus. Šī politika papildina citus paziņojumus par personas datu izmantošanu un citas konfidencialitātes ievērošanas politikas, bet neaizvieto tās.

Kontrolētājs

FIXAR uzstājas kā kontrolētājs un uzņemas atbildību par jūsu personas datiem (turpmāk šajā konfidencialitātes ievērošanas politikā – “mēs”, “mūs”, “mūsu” utt.).

Mēs norīkojām datu aizsardzības amatpersonu (DAAP), kas atbild par jautājumu kontroli, kuri saistīti ar šo konfidencialitātes ievērošanas politiku. Ja jums ir jebkuri jautājumi, kas skar šo konfidencialitātes ievērošanas politiku, ieskaitot jebkurus pieprasījumus saistībā ar jūsu likumīgo tiesību izpildi, sazinieties ar datu aizsardzības amatpersonu, izmantojot zemāk norādīto kontaktinformāciju.

Kontaktinformācija

Ja jums ir jebkuri jautājumi, kas skar šo konfidencialitātes ievērošanas politiku vai mūsu noteikumus un procedūras attiecībā uz personas datiem, sazinieties ar mūsu datu aizsardzības amatpersonu, izmantojot sekojošu kontaktinformāciju:

Elektroniskā pasta adrese: info@fixar.pro

Pasta adrese: Lubānas iela 117-18, Rīga, LV-1082, Latvija

Datu aizsardzības politikas un konfidencialitātes ievērošanas izmaiņas un jūsu pienākums paziņot mums par izmaiņām

Mēs regulāri pārskatām mūsu datu aizsardzības un konfidencialitātes ievērošanas politiku. Svarīgi, lai jūsu personas dati, kurus mēs saņēmām no jums, būtu precīzi un aktuāli. Paziņojiet mums par izmaiņām jūsu personas datos tajā laikā, kamēr jums ar mums ir nodibinātas attiecības.

Trešo pušu atsauces

Mūsu tīmekļa vietne var saturēt atsauces uz trešo pušu tīmekļa vietnēm, svešiem spraudņiem un lietotnēm. Pāreja uz tādām atsaucēm vai tādu spraudņu un lietotņu izmantošana var dod iespēju trešajām personām savākt un nodot datus par jums. Mēs nekontrolējam šādas trešo pušu tīmekļa vietnes un neuzņemamies atbildību par to paziņojumiem par konfidencialitātes ievērošanu. Kad jūs izejat no mūsu tīmekļa vietnes, mēs iesakām jums lasīt katras tīmekļa vietnes konfidencialitātes ievērošanas politiku, kuru jūs apmeklējat.

 1. Dati, kurus mēs ievācam par jums

Personas dati vai personīga rakstura informācija nozīmē jebkuru informāciju par cilvēku, pēc kuras šis cilvēks var būt identificēts. Šajā kategorijā neietilpst dati, no kuriem izslēgta personību identificējošā informācija (anonīmie dati).

Mēs varam ievākt, izmantot, uzglabāt un nodot dažādus personas datu veidus par jums, kurus mēs grupējam sekojošā veidā:

 •  Identifikācijas dati, ieskaitot vārdu, pirmslaulības uzvārdu, uzvārdu, lietotāja vārdu vai analoģisku identifikatoru, ģimenes stāvokli, amatu, dzimšanas datumu un dzimumu.
 •  Kontaktinformācija iekļauj adresi rēķinu piestādīšanai, piegādes adresi, elektroniskā pasta adresi un tālruņa numuru.
 •  Finanšu dati iekļauj bankas konta rekvizītus.
 •  Transakciju dati iekļauj ziņas par maksājumiem jums un no jums, kā arī citu informāciju par produktiem un pakalpojumiem, kurus jūs iegādājaties pie mums.
 •  Tehniskie dati iekļauj Interneta protokola adresi (IP-adresi), jūsu reģistrācijas datus, pārlūka tipu un versiju, laika zonas iestatījumus un atrašanās vietu, pieslēdzamā pārlūka moduļu tipus un versijas, operētājsistēmu un platformu, kā arī citas tehnoloģijas un ierīces, kuras jūs izmantojat pieejai mūsu tīmekļa vietnei.
 •  Izmantošanas dati iekļauj informāciju par to, kā jūs izmantojat mūsu tīmekļa vietni, produkciju un pakalpojumus.
 •  Mārketinga un sakaru dati iekļauj jūsu vēlmes attiecībā uz mārketinga materiālu saņemšanu no mums un no trešajām personām, kā arī jūsu vēlmes attiecībā uz sakaru veidu.

 

Mēs ievācam, izmantojam un nododam arī Apkopotos datus, tādus kā statistiskie un demogrāfiskie dati, jebkura mērķa sasniegšanai. Apkopotos datus var saņemt no jūsu personas datiem, bet tos neuzskata par personas datiem saskaņā ar likumu, jo tāda veida dati tiešā vai netiešā veidā neatklās jūsu personību. Piemēram, mēs varam apkopot jūsu Izmantošanas datus, lai aprēķinātu lietotāju procentu, kas griežas pie kaut kādas noteiktas tīmekļa vietnes funkcijas. Līdz ar to, ja mēs apvienojam vai saistām Apkopotos datus ar jūsu personas datiem tā, lai tie varētu tiešā vai netiešā veidā jūs identificēt, mēs rīkojamies ar tādiem apvienotajiem datiem kā ar personas datiem, kurus izmantos saskaņā ar šo konfidencialitātes ievērošanas politiku.

Mēs nevācam nekādas Speciālās personas datu kategorijas par jums (ieskaitot informāciju par jūsu rasi vai etnisko piederību, reliģijas vai filozofijas pārliecību, seksuālo dzīvi, seksuālo orientāciju, politiskajiem uzskatiem, dalību arodbiedrībās, informāciju par jūsu veselību, ģenētiskos un biometriskos datus). Mēs nevācam arī nekādus datus par notiesājošajiem spriedumiem un tiesību pārkāpumiem.

Ja jūs nesniedzat savus personas datus

Ja mums nepieciešams ievākt personas datus saskaņā ar likumu vai līgumu, kas ir noslēgts starp mums, un jūs nesniedzat tādus personas datus pēc pieprasījuma, mēs nevarēsim veikt līguma izpildi, ko mēs ar jums noslēdzām, vai kuru mēs mēģinām noslēgt ar jums (piemēram, lai piedāvātu jums preces vai pakalpojumus). Tādā gadījumā mums, iespējams, vajadzēs atcelt preču vai pakalpojumu piegādi, ko jūs vēlaties iegādāties pie mums, bet mēs šajā gadījumā par to jums paziņosim.

 1. Kā tiek ievākti jūsu personas dati?

Mēs izmantojam dažādus datu ievākšanas paņēmienus no jums un par jums, tajā skaitā ieskaitot sekojošos:

 • Tiešās mijiedarbības. Jūs varat iesniegt mums jūsu Identifikācijas, Kontakta un Finanšu datus, aizpildot formas vai sazinoties ar mums pa pastu, tālruni, elektronisko pastu vai citādā veidā. Tas attiecas uz personas datiem, kurus jūs iesniedzat, kad:
 • Iesniedzat iesniegumu mūsu preču vai pakalpojumu iegādei;
 • Izveidojat kontu mūsu tīmekļa vietnē;
 • Pieprasāt nosūtīt jums mārketinga informāciju vai
 • Atstājat mums jūsu atsauksmi vai sazinieties ar mums.
 •  Automatizētās tehnoloģijas vai mijiedarbības. Kad jūs mijiedarbojaties ar mūsu tīmekļa vietni, mēs automātiski ievācam Tehniskos datus par jūsu ierīcēm, darbībām vai uzvedību tīmekļa vietnē. Mēs ievācam šāda veida personas datus ar sīkdatņu vai citu šāda veida tehnoloģiju palīdzību. Mēs varam arī saņemt Tehniskos datus par jums, ja jūs apmeklējat citas tīmekļa vietnes, izmantojot mūsu sīkdatnes.
 • Trešo pušu vai visiem pieejamie avoti. Mēs saņemsim no jums personas datus no dažādām trešajām personām.

 

 1. Kā mēs izmantojam jūsu personas datus

Mēs izmantosim jūsu personas datus tikai tad, kad likums atļauj mums to darīt. Visbiežāk mēs izmantosim jūsu personas datus sekojošos apstākļos:

 •  Kad mums ir jāizpilda līgums, kuru mēs plānojam noslēgt vai noslēdzām ar jums.
 •  Kad tas nepieciešams saskaņā ar mūsu likumīgajām interesēm (vai ar trešo personu likumīgajām interesēm), bet jūsu interesēm un pamata tiesībām nav priekšrocību attiecībā uz šāda veida interesēm.
 •  Kad mums tas nepieciešams, lai izpildītu ar likumu noteiktās saistības.

 

Parasti mēs nepaļaujamies uz piekrišanu kā uz likumīgu pamatojumu, lai apstrādātu jūsu personas datus, bet tajā pašā laikā mēs saņemam jūsu piekrišanu pirms trešās personas tiešo mārketinga paziņojumu nosūtīšanas jums ar elektroniskā pasta vai teksta paziņojumu starpniecību. Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu mārketinga paziņojumu saņemšanai, sazinoties ar mums.

Mērķi, kuru sasniegšanai mēs izmantojam jūsu personas datus

Zemāk tabulā dots visu paņēmienu apraksts, ar kuriem mēs plānojam izmantot jūsu personas datus, ar likumīgo pamatojumu norādi, uz kuriem mēs šajā gadījuma balstāmies. Mēs arī mūsu noteicām likumīgās intereses, kad tas ir lietderīgi.

Pievērsiet uzmanību tam, ka mēs varam apstrādāt jūsu personas datus vairāk nekā uz viena likumīga pamata, atkarībā no konkrēta mērķa, kuram mēs izmantojam jūsu datus. Lūdzu, sazinieties ar mums, ja jums nepieciešama detalizēta informācija par konkrētu tiesisku pamatojumu, uz kuru mēs paļaujamies apstrādājot jūsu personas datus, ja tabulā zemāk norādīts vairāk nekā viens pamatojums.

Mērķis / darbība Datu tips Apstrādes likumīgais pamatojums, ieskaitot likumīgās intereses pamatojumu
Jūs kā jauna pasūtītāja reģistrācija (a) Identifikācijas

(b) Kontaktu

Noslēgtā ar jums līguma izpilde
Jūsu pasūtījuma apstrāde un piegāde:

(a) Maksājumu, atalgojumu un iekasējumu pārvaldīšana

(b) Mums paredzēto naudas līdzekļu saņemšana un piedziņa

(a) Identifikācijas

(b) Kontaktu

(c) Finanšu

(d) Transakciju

(e) Mārketinga un sakaru dati

(a) Noslēgtā ar jums līguma izpilde

(b) Nepieciešams saskaņā ar mūsu likumīgajām interesēm (lai piedzītu mums paredzēto parādu)

Mūsu ar jums attiecību pārvaldīšana, ieskaitot:

(a) Informācijas sniegšana jums par izmaiņām mūsu nosacījumos vai konfidencialitātes ievērošanas politikā

(b) Jums izteiktais lūgums atstāt atsauksmi vai piedalīties aptaujā

(a) Identifikācijas

(b) Kontaktu

(c) Profils

(d) Mārketinga un sakaru dati

(a) Noslēgtā ar jums līguma izpilde

(b) Nepieciešams, lai izpildītu ar likumu noteiktās saistības

(c) Nepieciešams saskaņā ar mūsu likumīgajām interesēm (mūsu ierakstu atjaunināšanai un lai izpētītu to, kā pasūtītāji izmanto mūsu preces/ pakalpojumus)

Lai jūs varētu piedalīties balvu izlozē, konkursā vai piedalīties aptaujā (a) Identifikācijas

(b) Kontaktu

(c) Profils

(d) Izmantošanas dati

(e) Mārketinga un sakaru dati

(a) Noslēgtā ar jums līguma izpilde

(b) Nepieciešams saskaņā ar mūsu likumīgajām interesēm (lai izpētītu to, kā pasūtītāji izmanto mūsu preces/ pakalpojumus to attīstībai un mūsu uzņēmuma attīstībai)

Mūsu uzņēmuma un mūsu tīmekļa vietnes pārvaldīšana un aizsardzība (ieskaitot trūkumu novēršanu, datu analīzi, testēšanu, sistēmas apkalpošanu, atbalstu, atskaites un datu izvietošanu) (a) Identifikācijas

(b) Kontaktu

(c) Tehniskie

(a) Nepieciešams saskaņā ar mūsu likumīgajām interesēm (lai uzturētu mūsu biznesu, sniegtu administratīvos un IT pakalpojumus, tīkla drošību, lai novērstu krāpšanas un uzņēmuma reorganizācijas vai grupas restrukturizācijas kontekstā)

(b) Nepieciešams, lai izpildītu ar likumu noteiktās saistības

Atbilstošā satura un reklāmas paziņojumu sniegšana jums tīmekļa vietnē, kā arī priekšstata par reklāmas efektivitāti noteikšana un saņemšana, ko mēs jums piedāvājam. (a) Identifikācijas

(b) Kontaktu

(c) Profils

(d) Izmantošanas dati

(e) Mārketinga un sakaru dati

(f) Tehniskie

Nepieciešams saskaņā ar mūsu likumīgajām interesēm (lai izpētītu to, kā pasūtītāji izmanto mūsu preces/ pakalpojumus, to attīstībai, mūsu uzņēmuma attīstībai un paziņošanai par mūsu mārketinga stratēģiju)
Datu analītikas izmantošana, lai uzlabotu mūsu tīmekļa vietni, preces/ pakalpojumus, mārketingu, attiecības ar pasūtītājiem un pasūtītāju apkalpošanu (a) Tehniskie

(b) Izmantošanas dati

Nepieciešams saskaņā ar mūsu likumīgajām interesēm (lai noteiktu mūsu preču un pakalpojumu pasūtītāju tipus, lai uzturētu mūsu tīmekļa vietni aktuālā stāvoklī, mūsu biznesa attīstībai un informēšanai par mūsu mārketinga stratēģiju)
Iesniedzam jums piedāvājumus un rekomendācijas par precēm vai pakalpojumiem, kas var jūs ieinteresēt (a) Identifikācijas

(b) Kontaktu

(c) Tehniskie

(d) Izmantošanas dati

(e) Profils

(f) Mārketinga un sakaru dati

Nepieciešams saskaņā ar mūsu likumīgajām interesēm (lai attīstītu mūsu preces/ pakalpojumus un lai attīstītu mūsu uzņēmumu)

 

Mārketings

Mēs cenšamies sniegt jums izvēles iespēju attiecībā uz dažu personas datu izmantošanu, it īpaši mārketinga un reklāmas jomā.

Mūsu reklāmas piedāvājumi

Mēs varam izmantot jūsu Identifikācijas, Kontaktu, Tehniskos datus, Izmantošanas datus un Profila datus, lai gūtu priekšstatu par to, ko, pēc mūsu viedokļa, jūs varat vēlēties, vai kas jums var būt nepieciešams, vai kas var jūs ieinteresēt. Tādā veidā mēs nolemjam, kādas preces, pakalpojumi un piedāvājumi var būt jums interesanti (mēs saucam to par mārketingu).

Jūs no mums saņemsiet mārketinga paziņojumus, ja jūs pieprasījāt no mums informāciju vai iegādājāties pie mums preces vai pakalpojumus un neatteicāties no tādas mārketinga informācijas saņemšanas.

Trešo personu mārketinga paziņojumi

Mēs saņemsim jūsu tiešā formā izteikto piekrišanu, pirms nodot jūsu personas datus jebkurai trešajai personai mārketinga mērķiem.

Attiekšanās no mārketinga informācijas saņemšanas

Jūs jebkurā laikā varat palūgt mūs vai trešo personu pārtraukt mārketinga paziņojumu nosūtīšanu jums, sazinoties ar mums jebkurā laikā. Ja jūs atsakāties no tādu mārketinga paziņojumu saņemšanas, šāda veida atteikums netiks pielietots attiecībā uz personas datiem, kurus sniedzat mums preces/ pakalpojuma pirkšanas, garantijas reģistrācijas, produkta/ pakalpojuma izmantošanas vai citu operāciju rezultātā.

Mērķa mainīšana

Mēs apstrādāsim jūsu personas datus tikai tiem mērķiem, kuriem mēs tos ievācam, ja mēs pamatoti nesecināsim par nepieciešamību apstrādāt tos cita iemesla dēļ, kas savietojams ar sākotnējo iemeslu. Ja jūs vēlaties saņemt skaidrojumu par to, kā apstrāde jauna mērķa sasniegšanai savietojama ar sākotnējo mērķi, sazinieties ar mums.

Ja mums rodas nepieciešamība izmantot jūsu personas datus jebkuram mērķim, kas nav saistīts ar sākotnējo mērķi, mēs paziņosim jums par to un norādīsim likumīgo pamatojumu, kas ļauj mums šāda veida izpildi.

Pievērsiet uzmanību tam, ka mēs varam apstrādāt jūsu personas datus bez jūsu zināšanas vai piekrišanas saskaņā ar augstāk minētajiem noteikumiem, ja tas nepieciešams vai atļauts ar likumu.

 1. Jūsu personas datu atklāšana

Mēs varam nodot jūsu personas datus zemāk norādītajām personām mērķiem, kas norādīti augstāk minētajā tabulā.

 • Trešajām personām, kas norādītas Vārdnīcā.
 • Trešajām personām, kurām mēs varam pārdot, nodot vai ar kurām mēs varam apvienot mūsu uzņēmuma vai mūsu aktīvu daļu. Vai arī mēs varam ieplānot citu uzņēmumu iegādi vai apvienošanos ar tiem. Izmaiņu gadījumā jaunie īpašnieki mūsu uzņēmumā var izmantot jūsu personas datus tāpat kā norādīts šajā konfidencialitātes ievērošanas politikā.

Mēs pieprasām no trešajām personām nodrošināt jūsu personas datu drošību un rīkoties ar tiem saskaņā ar likumdošanu. Mēs neatļaujam mūsu trešo pušu pakalpojumu piegādātājiem izmantot jūsu personas datus saviem personīgajiem mērķiem un atļaujam tiem apstrādāt jūsu personas datus tikai norādīto mērķu sasniegšanai un saskaņā ar mūsu norādījumiem.

 1. Pārrobežu nodošana

Mēs nenododam jūsu personas datus ārpus Eiropas ekonomiskās zonas (EEZ) robežām.

Sazinieties ar mums, ja jums vajadzīga papildus informācija par konkrētu mehānismu, ko mēs izmantojam jūsu personas datu nodošanas laikā ārpus EEZ.

 1. Datu drošība

Mēs veicām pienācīgus drošības pasākumus, lai aizsargātu jūsu personas datus no nejaušas nozaudēšanas, nesankcionētas izmantošanas vai pieejas pie jūsu personas datiem, to izmainīšanas vai atklāšanas. Papildus tam, mēs ierobežojam pieeju pie jūsu personas datiem, atļaujot to tikai tiem darbiniekiem, aģentiem, apakšuzņēmējiem un citām trešajām personām, kam ir šāda veida pieejas dienesta nepieciešamība. Viņi apstrādās jūsu personas datus tikai saskaņā ar mūsu norādījumiem un viņiem ir pienākums ievērot to konfidencialitāti.

Mēs ieviesām procedūras, lai noteiktu darbību secību jebkuru aizdomu gadījumā par personas datu aizsardzības prasību pārkāpšanu, un paziņosim jums un jebkurai kompetentajai regulējošajai institūcijai par pārkāpumiem, kad no mums to pieprasa likums.

 1. Datu uzglabāšana

Cik ilgi jūs izmantosiet manus personas datus?

Mēs uzglabāsim jūsu personas datus tikai tā perioda laikā, kurš pamatoti nepieciešams, lai sasniegtu šādu datu ievākšanas mērķus, ieskaitot jebkuru likumu, normu, aplikšanas ar nodokļiem, grāmatvedības uzskaites un atskaišu prasības. Mēs varam uzglabāt jūsu personas datus ilgstošā laika posmā sūdzības gadījumā, vai ja mēs pamatoti uzskatām, ka pastāv tiesvedības iespēja saistībā ar attiecībām starp jums un mums.

Lai noteiktu atbilstošu personas datu uzglabāšanas termiņu, mēs ņemam vērā personas datu apjomu, raksturu un konfidencialitātes pakāpi, kaitējuma nodarīšanas potenciālo risku sakarā ar jūsu personas datu nesankcionētu izmantošanu vai izpaušanu, mērķus, saistībā ar kuriem mēs veicam jūsu personas datu apstrādi, kā arī tādu mērķu sasniegšanas iespēju ar citu līdzekļu palīdzību un likumu, normu, aplikšanas ar nodokļiem, grāmatvedības uzskaites prasību utt. pielietošanu.

Dažos gadījumos mēs likvidēsim jūsu personas datu individuālās īpatnības (tā, lai tie vairāk neasociētos ar jums) izpētes vai statistikas mērķu sasniegšanai, un tādā gadījumā mēs varam izmantot tādus datus nenoteikta termiņā laikā bez papildus paziņošanas.

 1. Jūsu likumīgās tiesības

Jums ir tiesības:

Pieprasīt pieeju jūsu personas datiem (tādu pieprasījumu parasti sauc par “pieejas pieprasījums pie subjekta datiem”). Tas dod jums iespēju saņemt jūsu personas datu kopijas, kuras mēs par jums uzglabājam, un pārliecināties, ka mēs veicam to apstrādi uz likumīga pamata.

Pieprasīt personas datu labojumu, kuru mēs uzglabājam par jums. Tas dod jums iespēju izlabot jebkurus nepilnīgus vai neprecīzus datus, kurus mēs uzglabājam par jums, bet līdz ar to mums var būt nepieciešams veikt jauno datu, kurus jūs mums iesniedzat, precizitātes pārbaudi.

Pieprasīt jūsu personas datu dzēšanu. Tas dod jums iespēju lūgt, lai mēs dzēstu vai iznīcinātu personas datus, kad mums nav svarīgu iemeslu turpināt to apstrādi. Jums ir tiesības arī lūgt mūs dzēst vai iznīcināt jūsu personas datus, ja jūs sekmīgi izmantojat savas tiesības izteikt iebildumu pret apstrādi (skat. zemāk), ja mēs varējām veikt jūsu datu apstrādi nelikumīgā veidā, vai ja no mums tiek pieprasīta jūsu personas datu dzēšana, lai ievērotu vietējo likumdošanu. Bet tajā pat laikā ir jāpievērš uzmanība tam, ka mēs ne vienmēr varam izpildīt jūsu pieprasījumu dzēst datus noteiktu tiesiska rakstura iemeslu dēļ, par kuriem jums pazinos, ja to pielieto jūsu pieprasījuma brīdī.

Izteikt iebildumu pret jūsu personas datu apstrādi, ja mēs balstāmies uz likumīgajām interesēm (vai trešās personas likumīgajām interesēm), un jūsu konkrētajā gadījumā jums ir iemesli iebilduma izteikšanai pret apstrādi uz tāda pamata, jo jūs domājat, ka šāda apstrāde aizskar jūsu pamata tiesības un brīvības. Jums ir tiesības arī izteikt iebildumus pret jūsu personas datu apstrādi no mūsu puses ar tiešā mārketinga mērķi. Dažos gadījumos mēs varam apstiprināt, ka mums ir svarīgs likumīgais pamatojums apstrādāt jūsu informāciju, kam ir priekšroka attiecībā uz jūsu tiesībām un brīvībām.

Pieprasīt jūsu personas datu apstrādes ierobežojumus. Šīs tiesības dod jums iespēju palūgt mūs apstādināt jūsu personas datu apstrādi šādos gadījumos:

 •         Ja jūs vēlaties, lai mēs noteiktu datu precizitāti.
 •         Kad datu izmantošana no mūsu puses ir nelikumīga, bet jūs negribat, lai mēs tos dzēstu.
 •         Ja jums vajag, lai mēs uzglabātu datus, pat ja tie mums vairs nav vajadzīgi, jo tie nepieciešami jums, lai iesniegtu, izpildītu vai aizsargātos no tiesās iesniedzamajām prasībām.
 •         Jūs izteicāt iebildumu pret jūsu datu izmantošanu no mūsu puses, bet mums nepieciešams pārbaudīt, vai mums ir likumīgs pamatojums tos izmantot.

 

Pieprasīt jūsu personas datu nodošanu jums vai trešajām personām. Mēs piestādīsim jums vai jūsu izvēlētajai trešajai personai jūsu personas datus strukturētā, parasti izmantojamā, automātiskas lasīšanas formātā. Jāpievērš uzmanība tam, ka šīs tiesības piemērojamas tikai attiecībā uz automatizēto informāciju, kuras izmantošanai jūs sākotnēji devāt mums savu piekrišanu, vai ja mēs izmantojām informāciju, lai izpildītu ar jums noslēgto līgumu.

Atsaukt piekrišanu jebkurā laikā, ja mēs balstāmies uz jūsu piekrišanu apstrādāt jūsu personas datus. Ja jūs atsaucat piekrišanu, tas neietekmē jebkuras apstrādes likumību, kas izpildāma līdz jūsu piekrišanas atsaukšanai. Ja jūs atsaucat savu piekrišanu, mēs, iespējams, nevarēsim piedāvāt jums dažas noteiktas preces vai pakalpojumus. Tādā gadījumā mēs paziņosim jums par to brīdī, kad jūs atsaucat savu piekrišanu.

Ja jūs gribat izmantot jebkuras no augstāk minētajām tiesībām, sazinieties ar mums.

Kas mums iespējams būs nepieciešams no jums

Mums var būt nepieciešams pieprasīt no jums kādu noteiktu informāciju, kas palīdzēs mums apstiprināt jūsu personību un pārliecināties par jūsu pieejas pie jūsu personas datiem tiesībām (vai par citu jebkuru jūsu tiesību realizāciju). Tas ir drošības pasākums, kas garantē, ka personas dati netiks atklāti nevienam, kam nav tiesību to saņemšanai. Mēs varam arī sazināties ar jums un pieprasīt no jums papildus informāciju attiecībā uz jūsu pieprasījumu, lai paātrinātu mūsu atbildi.

Atbildes termiņš

Mēs cenšamies atbildēt uz visiem likumīgajiem pieprasījumiem viena mēneša laikā. Dažreiz atbildes sniegšanai var būt nepieciešams laiks, kas ilgāks par mēnesi, ja jūsu pieprasījums ir īpaši sarežģīts, vai ja jūs iesniedzāt vairākus pieprasījumus. Tādā gadījumā mēs paziņosim jums un turēsim jūs lietas kursā.

 1. Vārdnīca

Likumīgā interese nozīmē mūsu uzņēmuma ieinteresētību organizēt un vadīt mūsu komercdarbību tā, lai mēs varētu piedāvāt jums labākos pakalpojumus/ preces, kā arī labāko un visdrošāko pieredzi. Mēs obligāti ņemam vērā jebkuras iespējamās ietekmes uz jums (gan pozitīvās, gan arī negatīvās) un jūsu tiesības, un nodrošinām pienācīgu līdzsvaru. Mēs neizmantojam jūsu personas datus tādu darbību veikšanai, kuru radītajai ietekmei uz jums būtu lielāka nozīme, nekā uz mūsu interesēm (ja mums nav jūsu piekrišanas, vai ja citu nepieprasa vai neatļauj likums). Jūs varat saņemt papildus informāciju par to, kā mēs novērtējam līdzsvaru starp mūsu likumīgajām interesēm un jebkurām iespējamajām ietekmēm uz jums saistībā ar konkrētām darbībām, kas saistītas ar mums.

Līguma izpilde nozīmē jūsu datu apstrādi tad, kad tas nepieciešams līguma izpildei, kuras puse esat jūs, vai pasākumu veikšanai pēc jūsu pieprasījuma līdz tāda līguma noslēgšanai.

Ar likumu noteikto saistību izpilde nozīmē jūsu personas datu apstrādi tad, kad tas nepieciešams ar likumu noteikto saistību izpildei, kurām ir attiecībā uz mums obligātais spēks.

Trešās personas:

 • Pakalpojumu piegādātāji, kuri sniedz IT pakalpojumus un sistēmas administrēšanas pakalpojumus.
 • Profesionālie konsultanti, ieskaitot juristus, baņķierus, auditorus un apdrošinātājus, kuri sniedz konsultāciju, bankas, juridiskos, apdrošināšanas un grāmatvedības pakalpojumus.
 • Regulētāji un citas institūcijas Latvijā, kas var pieprasīt atskaites par apstrādes procesiem noteikto apstākļu gadījumā.