Profesionālais drons
FIXAR 007 OUTDOOR

Pielietojuma nozares:

Aerofotografēšana

Ģeodēzija un markšeiderija

Enerģētika

Monitorings

Lauksaimniecība

Naftas un gāzes sektors

Lāzera skanēšana

Drošība

Piegāde

Anti-drons


Sīkāk
commercial uav fixar 007 in case

* Kastes izskats
var atšķirties

Jaudas rezerve līdz 60 km

Kreisēšanas ātrums 72 km / h

Maksimālais ātrums līdz 120 km / h

Darba laiks līdz 60 min

Lietderīgā slodze līdz 2 kg

Montāžas laiks 5 minūtes

Spraudņu moduļi

Nopirkt dronu

Lidošanas tehniskie parametri

 • Sagatavošana lidojumam: mazāk par 5 min
 • Lietderīgā slodze: 2000 g
 • Spārnu platums: 1540 mm
 • Maksimālais ātrums: 27 m/s
 • Darba ātrums: 19 m/s
 • Pacelšanās ātrums: 5-10 m/s
 • Lidošanas laiks: 60 min
 • Maks. lidojuma diapazons: 25 km
 • Maks. lidojuma attālums: 60 km
 • Stabilitāte pret vēju: 12 m/s
 • Darba temperatūra: No -30 līdz +60 Cо
 • Somas gabarīti: 95.5 * 69 * 36.5 mm
 • Kastes svars ar ekipējumu: 26 kg
 • Sagatavošana lidojumam
 • Lietderīgā slodze
 • Spārnu platums
 • Maksimālais ātrums
 • Darba ātrums
 • Pacelšanās ātrums
 • Lidošanas laiks
 • Maks. lidojuma diapazons
 • Maks. lidojuma attālums
 • Stabilitāte pret vēju
 • Darba temperatūra
 • Somas gabarīti
 • Kastes svars ar ekipējumu
 
 • mazāk par 5 min
 • 2000 g
 • 1540 mm
 • 27 m/s
 • 19 m/s
 • 5-10 m/s
 • 60 min
 • 25 km
 • 60 km
 • 12 m/s
 • No -30 līdz +60 Cо
 • 95.5 * 69 * 36.5 mm
 • 26 kg

Programmnodrošinājums

Mūsu profesionālajiem droniem mēs izstrādājām unikālo slēgto programmēšanas un aparatūras kompleksu, kas garantē informācijas aizsardzību. Viss mūsu dronu  programmnodrošinājums izstrādāts speciāli FIXAR aerodinamiskajai shēmai. Papildus tam, visas mūsu sistēmas pielieto savu sakaru protokolu, kas izslēdz vadības pārtveršanas iespēju.

FIXAR XGroundControl

Vadības stacija

Viegli izmantojama programmatūra, kas dod iespēju izveidot un labot drona lidojuma uzdevumu, kā arī kontrolēt tā izpildi reālajā aikā.

FIXAR Autopilot

Autopilots

Nodrošina pilnībā autonomu drona lidojumu no pacelšanās līdz nosēšanās brīdim un drošu konfidenciālās informācijas aizsardzību.

Drona borta un piekaramās ierīces

My Now Amazing Webpage
Sony DSC-RX1 RM2
Camera. 42.4 MP, 35 mm lens
Sony A6000
Camera. 24 megapixels, 20 mm lens
NovAtel OEM7600
GNSS board GPS + GLONASSC + BeiDou + Galileo, L1 / L2 / B1 / B2 / E1 / E5b, SBAS, GLIDE, RAIM, raw data recording / output frequency and solutions up to 20 Hz, NTRIP, Ethernet, USB, CAN with interface board
Topcon B111
L1-L2, GPS/GLONASS. Onboard GNSS receiver with antenna
EmlidReachM2
L1, L2. Onboard GNSS receiver with antenna. GLONASS (L1,L2), GPS/QZSS (L1,L2), BeiDou (B1,B2), Galileo (E1,E5) SBAS
YANGDA VIDEOPASS-N15
Long range digital video and data link. Videolink
SKY EYE-30HZ-S
1080P 30X zoom camera for drone with tracking and geotagging. Suspension optical range camera
SKY EYE-T50 3-AXIS
Gimbal for thermal camera with 50mm lens. Suspension thermal imaging camera with auto tracking
EAGLE EYE-10IE
10X EO/IR dual sensor drone zoom camera with tracking and geotagging. Universal camera optical camera / thermal imager gimbal with auto tracking
Parrot Sequoia
Multispectral camera
Dispenser DSMK1800
Replaceable payload module with dispenser for distributed application of biological plant protection products. The system for preparing the mixture for the application of biological
RedEdge-MX
Multispectral camera
Cargo Box
Boxing 1.9 liters. Dimensions 210x15x60 mm; weight up to 2 kg
Battery for FIXAR 007
Accumulator battery
Swivel camera
Rotating remote control 720 P camera allows to take high-quality aerial photos and film HD aerial videos
Lāzera skeneris
Lāzera skeneris augstas izšķirtspējas 3D modeļu izveidošanai

Tehniskie salīdzinājumi

Kritēriji

Fixar Outdoor

Vidējais statistiskais kopters

Vidējā statistiskā bezpilota lidmašīna

Lidojuma attālums
60 km
15 km
66 km
Lidojuma diapazons
25 km
10 km
25 km
Lidojuma ātrums
72 km/h
32 km/h
72 km/h
Lietderīgā krava
2 kg / 60 km
1 kg / 15 km
0.5 kg / 60 km

* Informācija balstīta uz FIXAR aptaujas rezultātiem, aptaujājot UAV operatorus

FIXAR 007  izmantošana

Profesionālais drons

FIXAR 007 – ir komerciālais drons ar vertikālo pacelšanās un nolaišanās opciju. Vienkāršs un drošs kā rūpnieciskie kvadrokopteri, ātrs un efektīvs kā lidmašīna. Uz intuīciju balstīts interfeiss un vienkāršība darbā ar zemes vadības staciju dod iespēju ekspluatēt FIXAR 007 jebkuram cilvēkam bez speciālajām pilotēšanas prasmēm un aerodinamikas zināšanām. Pateicoties orientācijai pēc inerces sistēmas, FIXAR 007 spēj stabili strādāt ģeomagnētisko anomāliju apstākļos un pavadoņu zuduma gadījumā. FIXAR 007 ir kvadrokopters ar lielu darbības rādiusu.

Priekšrocības

•   Profesionāls drons ar vertikālo pacelšanās un nolaišanās funkciju
•   Vienkāršs un drošs, bez sarežģītiem mehānismiem un trauslām detaļām
•   Nodrošina pilnībā autonomu lidojumu no pacelšanās līdz nolaišanās brīdim
•   Garantēta lietotāja informācijas aizsardzība
•   Zemi apkalpošanas izdevumi
•   Plašas modificēšanas iespējas
•   Pašu izstrādāta programmatūra un aparatūra

Наземная станция управления FIXAR XGroundControl

Позволяет строить и редактировать полетное заданиес 3D визуализацией. Система автоматически учитывает рельеф местности, создает кэшкарты для последующего запуска в условиях отсутствия сети Интернет, обеспечивает планирование маршрута с огибанием рельефа на пути следования. Предоставляется возможность записи и последующего воспроизведения хода выполнения полета. Наземная станция управления имеет закрытый и сходный код.

The xGroundControl station allows you to build and edit a flight mission with 3D visualization. The system automatically takes into account the terrain, creates a map cache for subsequent launch in the absence of the Internet, provides route planning with envelope relief along the route. There is the possibility of recording and subsequent playback of the flight. The ground control station has closed source code.

Ground Control
Virszemes vadības stacija GroundControl dod iespēju veidot un rediģēt lidojuma uzdevumu ar 3D vizualizēšanu. Sistēma automātiski uzskaita apvidus reljefu, izveido keškartes turpmākajai palaišanai Interneta tīkla neesamības apstākļos, nodrošina maršruta plānošanu ar reljefa apiešanu kustības ceļā. Tiek sniegta iespēja ierakstīt un turpmāk reproducēt lidojuma izpildes gaitu.Virszemes vadības stacijai ir slēgtais pirmkods.

Автопилот Fixar
Обеспечивает полностью автономный полет, включая взлет и посадку, а также возможность полета в условиях геомагнитных аномалий, т.к реализовано управление без использования магнитометрического датчика. Это уникальное решение для дронов с большим радиусом действия. При упорядочивании ряда параметров продукт может использоваться вкачестве автопилота для самолетной, коптерной и гибридной схемы летательного аппарата.

The Fixar Autopilot provides a completely autonomous flight, including takeoff and landing, as well as the possibility of flying in conditions of geomagnetic anomalies, because control is implemented without the use of a magnetometric sensor. This is a unique solution for long range drones. When ordering a number of parameters, the product can be used as an autopilot for an airplane, copter and hybrid aircraft circuit.

Fixar Autopilot
Nodrošina pilnībā autonomu lidojumu, ieskaitot pacelšanos un nolaišanos, kā arī lidojuma iespēju ģeomagnētisko anomāliju apstākļos, jo vadība realizēta bez magnētiski metriskā adaptera izmantošanas. Šis unikālais risinājums ir paredzēts droniem ar lielu darbības rādiusu. Sakārtojot parametru virkni, produktu var izmantot kā lidmašīnu, kopteru un hibrīda shēmas lidaparātu autopilotu.

FIXAR Outdoor SLAM позволяет выполнять автономный полет без применения спутниковой навигации. Создает 3D-модели местности и накладывает систему координат на карты в реальном времени для автономной навигации без применения спутников.

FIXAR Outdoor SLAM allows you to perform autonomous flight without the use of satellite navigation. Creates 3D terrain models and imposes a coordinate system on maps in real time for autonomous navigation without the use of satellites.

AutoReport позволяет оценить необходимость повторного облета территории сразу после его совершения, в полевых условиях. Позволяет интегрировать любое полетное задание в наземную станцию управления. Полученные в результате полета материалы автоматически анализируются напредмет качества полученных фотоматериалов и соответствия точности центров фотографирования требуемому результату. Имеет большой объем справочного материала и возможность автоматического составления всех необходимых документов при эксплуатации комплекса – от составления приказа на командировку сотрудника до запроса в Генеральный Штаб ВС РФ с разрешением на съемку.

The unique express-evaluation software for the obtained FIXAR AutoReport aerial photographs allows you to assess the need for repeated overflights of the territory immediately after its commission, in the field. Allows you to integrate any flight mission in the ground control station. The materials obtained as a result of the flight are automatically analyzed for the quality of the resulting photographic materials and the accuracy of the centers of photographing with the desired result. It has a large amount of reference material and the ability to automatically compile all the necessary documents during the operation of the complex - from drawing up an order for a business trip to an inquiry to the General Staff of the RF Armed Forces with permission to shoot.